This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

„Kezdőlap” változatai közötti eltérés

Innen: Board Game Arena
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(Fordítási irányelvek a BGA magyar adaptációjához (Hungarian Translation Guidelines))
 
(Eltávolította a lap teljes tartalmát)
 
(2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
== Bevezető ==


Kedves magyar nyelvi fordítók!
Nemrégiben volt egy hosszabb beszélgetésem BGA Gregoryval a BGA magyar adaptációját illetően, s ennek során megkért rá, hogy írjak egy "Translation Guidelines"-t a magyar fordításhoz, melyet örömmel elvállaltam.
Engedjétek meg, hogy mielőtt belevágnék, röviden elmondjam, mért éreztük ezt mindketten szükségesnek. Mikor nagyjából másfél éve csatlakoztam a BGA-közösségéhez, az oldal automatikusan a magyar nyelvet ajánlotta fel nekem, hát így kezdtem el játszani. Már rögtön az első játékomban rengeteg magyartalan mondatot, nyelvtanszerkezetet láttam, melyek zavartak. Ez az esztétikán túl gyakorlati oldalról is problémássá akkor vált, mikor egy teljesen új játékot szerettem volna megtanulni. Kénytelen voltam angol nyelvre átváltani, mert az több segítséget nyújtott, mint a magyar. Hamar elhatároztam, hogy ezen változtatni akarok. Rászántam az időt, hogy megismerjem a rendszert, és idővel jöttek az ötletek, mit hogyan lehetne, hiszen mint már biztos ti is észrevettétek a ''strigek'' sokszor korlátoznak minket, mert a magyar nyelv szerkezete sokszor egészen más, mint az angolé. Kellett pár okos trükk, hogy magyarosabbá válhasson az oldal. Viszont ami nekem egyértelmű volt, hiszen én alkottam meg, az elsőre idegen volt másoknak, kiváltképp az újonnan csatlakozó fordítóknak. Előfordult olyan is, hogy 1-2 megoldásban nem értettünk egyet más fordítókkal, viszont amiben mindenki egyetértett, akivel eddig beszéltem, hogy a magyar adaptációt egységesnek szeretnénk, mind külalakban, mind tartalmilag.
Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy alakítsunk ki egy egységes szokásrendszert, hogy egyre érthetőbé, szebbé, felhasználóbarátabbá tehessük a magyar felületet!
Ezt a nyitópostot időről-időre frissíteni fogom, ahogy új egyezményeket találunk ki / módosítjuk a régieket.
Előre is köszönöm mindannyiótok segítségét!
== Stringek ==
Mint tudjátok a BGA oldal sokféle ''stringet'' használ, vannak globálisak, vannak játékspecifikusak. Ezeket időnként önmagában, máskor mondatba építve jeleníti meg, s ez utóbbinál jelentkeznek a nehezségek. Mivel a magyar nyelvtan nagyon eltér a széleskörben beszélt nyelvekéitől (pl.: angol, francia), ezért a kötelező ''stringek'' beépítése egy magyar mondatba néha egészen extrém kihívást jelent. Ebben az alpontban szeretném összegyűjteni azokat a ''stringeket'' (illetve ezek helyes használatát), amiket kénytelenek voltunk rendhagyó módon lefordítani. Kérlek, tartsátok észben, hogy egy átlagos felhasználó nem tudja, nem is kell tudnia, hogy a fordítás során sokszor fix ''stringeket'' kell használnunk, ők csak a saját nyelvükön szeretnék élvezni a játékot! A mi feladatunk egy olyan adaptációt létrehozni, amit olvasva egy magyar felhasználó nem akad meg, fel sem merül benne, hogy itt fix elemekkel dolgoztak.
'''${you}:''' Az oldal tetején található ''játék állása sávban'' jelenik meg, ahol láthatod, hogy ki (te vagy a többi játékos) éppen milyen cselekvést hajt végre. Amikor a te köröd van, akkor a játék itt figyelmeztet, mit kell tenned, és ilyenkor a {you} ''string'' kötelező eleme a fordítandó mondatnak. Korábban, mikor ez a ''string'' szó szerint volt lefordítva (te), akkor olyan a magyar ember számára nevetséges mondatokkal volt tele minden játék, mint "Te válassz egy kockát!" vagy "Te mozgathatod a bábudat!". A legtöbb európai nyelv mindig kiteszi a személyes névmásokat, ám mint tudjátok, nálunk ez nem szokás, hiszen az ige ragozása egyértelművé teszi, ki az alany. Épp ezért ezt a ''stringet'' egyezményesen a következőképpen fordítottuk le: "Te jössz".
Ennek megfelelően a {you} ''string'' használata a következőképpen alakul: A ''string'' után kettőspontot teszel, majd beírod a teljes magyar mondatot, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően (lásd lentebb).
Példa: eredeti: "{you} have to choose a dice", amire ezt lefordítjuk: "{you}: Válassz egy kockát!", amit a magyar felhasználó lát: "Te jössz: Válassz egy kockát!"
/Ez a szakasz még hiányos. Ahogy sorban felmerülnek az új kérdések, egységesítésre váró elemek, úgy fogjuk szép lassan tartalommal feltölteni ezt a bekezdést./
== Külalak ==
A szép külalak élvezhetőbbé, gördülékenyebbé, könnyebbé teszi a játékot, ezért törekedjünk erre a fordítás során. Hogy a magyar szemnek kellemes szöveget alkossunk több dologra is oda kell figyelnünk.
'''Stringek:''' Egy ezek között a fentebb említett ''stringek'' átgondolt, magyarosított, egyezményes használata.
'''Egységesítés:''' Egy másik, amivel javíthatunk a magyar adaptáció külalakján, ha mind a teljes rendszert érintő, mind az egyes játékspecifikus kifejezéseket egyezményesen használjuk. Ha például a tournament kifejezést az egyik fordító rendszeresen bajnokságnak, a másik pedig versenynek fordítja az nem fest szépen, rosszabb esetben pedig össze is zavarhatja a felhasználót. A fordítóknak tehát érdemes megegyeznie egy egyezményes kifejezésben, amit ezentúl mindenki használni fog.
'''Írásjelek:''' A külalak fontos része az egyezményes írásjelhasznált is. Úgy gondolom, nincs annál egyértelműbb, minthogy a magyar helyesírás szabályait kövessük (lásd: helyesírás alpont).
'''Szöveghossz:''' Nem szabad azt sem elfelejtenünk, bár fordításkor nem látjuk ezeket, adott felületeken dolgozunk. A fordítási oldal sokszor jóval hosszabban enged minket írni, mint ami szépen néz ki a játékban. Fordítani a BGA-n nem egy napos munka. Hogy szép munkát végezz, első nap lefordítod a szövegeket, rá 1-2 napra pedig, mikor megjelennek a fordítások az oldalon, át kell nézned, hogy szép-e a megjelenés.
'''Megjelenés helye:''' Fordításaink, akár egy játékon belül is, különböző felületekre kerülnek ki. A fenti sávba, a jobb oldali játéktörténetbe, a statisztikákba, stb. Ugyanazt a szöveget időnként teljesen másként fordítjuk le aszerint, hogy az hova kerül ki. A statisztikákban például az egyszavas (max 2-3 rövid szó) kifejezések néznek ki jól, a játéktörténetben az egész mondatok. Így visszautalnék az előző pontra: fordítás után mindig nézd meg, oda került-e a műved, ahova sejtetted hogy fog, vagy módosítanod kell a fordítást a helynek megfelelően. (A fordítói oldalon a megjegyzés rovat segít, hogy üzenetet hagyj magadnak, vagy a többi fordítónak pl. az ilyen esetekben is.)
'''Ragozás:''' A legtöbb nyelvtől eltérően a magyar nem a szó elé, hanem a szó végére, magához a szóhoz fűzi a ragokat. Ez a ''változók'' használatánál lehet problémás, hiszen hol az egyik, hol a másik kifejezés kerül behelyettesítésre, melyeket máshogy kéne ragozni. Ezekben az esetekben használhatjuk például a -ról/-ről megoldást, de mikor túl sok a lehetőség, akkor ez egyre csúnyábban fest. Így én azt javaslom, legyünk kreatívak, és amikor csak lehetséges, próbáljuk megkerülni, hogy a ''változót'' magát kelljen ragoznunk. Pl.: eredeti: {Player} have to choose a card, körülményes: {Player}-nek választania kell egy kártyát, jobb megoldás: {Player} játékosnak választania kell egy kártyát, legjobb: {Player} választ egy kártyát.
== Nyelvtan ==
Mi, fordítók felelünk azért, hogy a játékosok érthető, igényes szövegekkel találkozzanak a BGA oldalon töltött idejük alatt, és hogy a játékra tudjanak kocentrálni ahelyett, hogy összezavaró szövegeket próbáljanak dekódolni. A magyar nyelvtan helytelen használata sok esetben értelemzavaró lehet, ám ha csak kizökkenti a játékost már az is baj. A mi célunk, hogy zavartalanul élvezhessék a játékot, tegyünk hát meg érte mindent. Így tehát a BGA-n a helyes magyar fordítás mindigis a magyar helyesírásnak megfelelő lesz. Amennyiben vita alakul ki ennek kapcsán két fordító között, a döntő a "Magyar helyesírási szótár". Fontos, hogy a helyesírás nem merül ki az egyes szavak helyes leírásában, kiterjed a teljes mondatra, sőt az egész szöveg koherenciájára is. Így korrigálásra vár egy rossz szórend, egy vesszőhiba vagy egy helytelen írásjelhasználat is. Kérlek benneteket, törekedjetek erre! Ha bizonytalanok vagytok, bátran keresgéljetek ebben az útmutatóban, lapozzátok fel a Magyar helyesírási szótárat, vagy kérjetek segítséget a fórumon (akár ebben a topicban is).
Az alábbiakban szeretném összegyűjteni azokat a legkritikusabb pontokat, ahol sokan hibáznak.
'''Teljes mondatok:''' Ha mondatot írsz az első betű mindig nagybetű, a mondat végét pedig írásjellel zárjuk le.
'''Mondatvégi írásjelek:''' A kijelentő mondat végére pontot kell tenni. Kijelentő módot használunk, ha tényszerű közlést, állítást, bekövetkezett, folyamatban lévő vagy a jövőben bekövetkező cselekvést, történést, állapotot szeretnénk kifejezni. Napjainkban egyre jobban elterjed az a rossz szokás, hogy kijelentő mondatok végére is felkiáltó jelet tesznek, hogy ezáltal hangsúlyosabbá tegyék a közlendőt. Ez helytelen, így a BGA oldalán javításra fog kerülni. Kérdőjel használata értelemszerűen akkor szükséges, ha kérdezünk, érdeklődünk, tudakozódunk. Felkiáltójelet több esetben is használhatunk. Egyik ilyen, amikor cselekvésre szólítunk fel valakit, másik, mikor óhajt, vágyat fejezünk ki, harmadik pedig, mikor felkiáltunk, ezáltal gyakran valamiyen érzelmet (öröm, bánat, meglepetés, ijedtség) kifejezve. Kérlek benneteket, kerüljük az indokolatlanul sok felkiáltó mondat használatát! Vegyétek figyelembe továbbá azt is, hogy az angol és a magyar nyelvben nem mindig ugyanazt az írásjelet kell alkalmazni. Mindig próbáljátok meg értelmezni a mondatot, és a (szöveg)környezetet!
'''Vesszőhasználat:''' Hétköznapi nyelvhasználatunk egy legkritikusabb, mégis meglepően könnyű pontja. Ahhoz, hogy tudd, kell-e, illetve hány vesszőt kell használnod egy mondatban, valamint hova kell az(oka)t tenned, ezt az egyszerű gondolatmenetet kell végigkövetned. Állapítsd meg hány tagmondatól áll a mondatod! Ahány állítmány van egy mondatban, annyi tagmondat. Minden egyes tagmondatot vessző választ el egymástól a magyar nyelvben (az angoltól eltérően, ahol egyébként sem veszik olyan komolyan a vesszőhasználatot). Meg kell tehát határoznod, hol ér véget az egyik tagmondat, s hol kezdődik a másik, és erre a határpontra teszed a vesszőt.
A példa kedvéért elemezzünk egy könnyű összetett mondatot: "Játékos001 a kék kockát választja, majd egyest dob vele." Mit állítok? "Vállasztja". És még? "Dob". És még? Nincs több. Két állítmány -> két tagmondat -> egy vessző. Hova rakom a vesszőt? Ki választ? Játékos 001 (ez az állítmány). Mit választ? A kockát (ez a tárgy). Milyen kockát? Kék (ez egy jelző). Megvan az első tagmondatunk. Jöhet a második. Ki dob? Ő (Ez egy rejtett alany, az ige ragozása fejezi ki). Mit dob? Egyest (tárgy). Mivel dob? Vele ((eszköz)határozó, a kockára utal vissza). Meg van a második tagmondatunk. De kimaradt egy szó. Mi a helyzet a "majd"-dal. Ez egy kötőszó, ez elé kerül a vessző, és ezzel a kötőszóval indítjuk a második tagmondatot. Ugye? Nem is nehéz! Mit tudunk még erről a mondatról, amiről még nem volt szó? Hogy mi kerül a mondat végére. Mit fejezünk ki a mondattal? Kijelentünk valamit. Hogy valaki választ, és dob. Tehát kijelentő mondatunk van, a végére így pedig pont jön.
'''Összetett szavak:''' Ez egy komplexebb témakör, de leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy a két tagból álló összetettt szavakat egybeírjuk, három vagy több tagnál pedig 6 szótagig egybe írjuk, utána pedig külön. Ez alól kivételt képeznek egyes mellérendelő szóösszetételek, így a kettőzés (pl.: egy-egy), a figura etimologica (pl.: unos-untalan), az ikerítés (pl.: sürög-forog), az álikerszavak (pl.: dúl-fúl) és a laza szerkezetű mellérendelés (pl.: eszik-iszik).
'''Kötőjelek:''' Külön regényt lehetne erről írni, épp ezért ezt most nem teszem meg. Véleményem szerint ez az egyik legnehezebb dolog a magyar nyelvben, így javaslom mindenkinek, hogy ha elbizonytalanodik, lapozzon fel egy helyesírási szabályzatot. Az angol nyelvet ne vegyétek alapul, ők ugyanis sokszor teljesen ad hoc döntik el, hogy épp egybe írnak, külön írnak, vagy kötőjeleznek, sokszor mind a három forma helyes.
== Tartalom ==
A fordítás gerince, hogy úgy mondjuk. A cél, hogy ne csak érthetővé, de élvezetessé is tegyük a magyar adaptációt, s ehhez sokszor kreatívnak és nyitottnak kell lenni. Ahhoz, hogy valaki jó magyar fordító legyen nem csak az angol nyelvet kell jól értenie, de a magyar nyelvben is erősnek kell lennie, különös tekintettel a széleskörű szókincsre. Talán ez még fontosabb is, mint az angol nyelv ismerete.
'''Felejtsd el nyersfordítást!''' Tudod, hogy a "good" azt jelenti, hogy "jó". De nem lenne szebb a mondat, ha azt használnád, hogy nagyszerű? Nem kell eltúlozni, de néha nem árt egy kis ízt adni a mondatnak. Mindig fontold meg, hogy a magyar nyelvben található végtelen szinonímák közül melyik passzol legjobban a mondatba. Sőt, néha lehetünk ennél is bátrabbak! Ha a helyzet úgy kívánja, használhatsz egész más szavakat is, a lényeg a teljes mondat/kifejezés értelme, a szöveg- és egyéb környezet, ahol a fordítandó kifejezés megjelenik. Időnként pedig a nyersfordítás teljesen értelmetlen eredményeket szül, hiszen egy-egy kifejezést magyarul egész máshogy mondanak, mint angolul. Pl.: "Are you nuts?" Szó szerint: "Diók vagy?" Jelentése: "Megőrültél!?"
'''Ez itt nem a google-translate!''' Mindenki, aki egy kicsit is beszél angolul tudja, hogy teljesen felesleges teljes mondatokat bemásolni a google translate szolgáltatásba, mert a magyar "fordítás" értelmezhetetlen lesz. Ez azért van mert a magyar nyelv nyelvtani szerkezete alapjaiban eltér a legtöbb nyelvétől, így kisebbségként nem ránk optimalizálták a szoftvert, lássuk be, elég nehéz is lenne. Még a Microsoft szövegszerkesztőjének helyesírásellenőrzőjét sem tudták igazán "megtanítani magyarul", még mindig képtelen értelmezni a ragozást. Hiába veszel fel egy új szót a szótárába, a ragozott alakjait még mindig hibának fogja jelezni. Nem javaslom tehát, hogy ilyen programoktól kérj fordítási vagy helyesírási segítséget, mivel elég megbízhatatlanok. Fordíts le szavakat, keress rá pl. google-ben hogy az a szó milyen szövegkörnyezetekben szokott szerepelni, lapozz át helyesírási/nyelvi szótárakat! Soha, semmiképp se másolj be teljes mondatokat google translate-ből! Az nem fordítás, nem a te munkád, ráadásul úgyis helytelen lesz.
'''Tiszteld az eredeti szöveget!''' Illetve jelen esetben az angol nyelvűt. Ám ha lehetőséged van rá, igazítsd a fordításod az eredeti nyelvűhöz. A játék megalkotója bizonyára okkal adta pl. a kártyalapjainak azt a nevet, amit így ha az egyenes fordítás értelmes, és jól is hangzik magyarul, mért írnánk be valami teljesen mást? Te máshogy nevezted volna el azt a lapot? Lehet, talán jobb is lett volna. De tiszteljük meg azzal a játék készítőjét, hogy ahol lehet, megtartjuk az ő ötleteit (csak nyilván adaptáljuk a saját nyelvünkre). Ne fordítsd le tehát a szétszórtat, agytrösztre csak azért, mert szerinted az jobban név lett volna a lapnak!
'''Használd jól a szótárakat és a keresőket!''' Ha egyáltalán nem ismersz egy angol szót, nyiss fel egy szótárat (akár elektronikusan is). Általában több jelentést is látni fogsz, de vajon melyik a jó ide? Olvasd el a szövegkörnyezetet, nézd meg, hol fordul elő a játékban! Ha semmit sem találsz a szótárakban, írd be a szót egy keresőbe, és olvasd el, milyen szövegkörnyezetben szokták használni. Sokszor ebből rá tudsz jönni, hogy nagyjából mit jelenthet.
== Praktikus tippek a fordításhoz ==
'''Megjegyzések:''' Minden egyes ''fordítási szövegblokk'' alatt találhatsz egy megjegyzések mezőt. Ez kifejezetten arra lett kitalálva, hogy a fordítók egymásnak vagy akár saját maguknak feljegyzéseket hagyhassanak. Ez egy nagyon praktikus kis funkció, érdemes használni. Íme pár példa, mire lehet jó.
1) Ha nem vagy biztos benne, hol jelenik meg a lefordítandó szöveg, itt jelezheted, így könnyebben megtalálhatod - és szükség esetén korrigálhatod - pár nap múlva, mikor a weboldal már frissült, és megjelent az élő játékokban a fordításod.
2) Ha nem vagy biztos a szó jelentésében, itt hagyhatsz üzenetet, így más fordítók látni fogják, hogy bizonytalan vagy, segítségre szorulsz.
3) Ha nem vagy biztos benne van-e már a kifejezésre megegyezés, vagy még vitatott, miben egyeztek meg. Így a többiek is látni fogják, hogy egységesítésre váró kifejezés van a ''fordítási szövegblokkban''.
== Magyar fordítói etikett ==
Hogy minőségi magyar adaptációt tudjunk készíteni a BGA oldalhoz fontos, hogy mind egyénileg, mind csapatszinten precízen, szívvel-lélekkel dolgozzunk. Egy-két egyszerű szabály betartásával nem csak a munkánkat könnyítjük meg, de a légkör is kellemesebb lesz. Kérlek ezért benneteket, hogy figyelmesen olvassátok el az alábbiakat, és törekedjetek a betartásukra!
Egyéni szinten a következő dolgokat várjuk el a magyar fordítóktól:
'''Ismerd a játékot, melyet lefordítasz!''' Ez nem csak a való életbeli, kézzelfogható játék ismeretet jelenti, hanem a BGA adaptációjára is vonatkozik. Mielőtt belevágsz a fordításba, játssz egy-két meccset, nézd meg, milyen megoldásokat alkalmaztak a BGA programozói, hogy számítógépes felületre vigyék át a játékot, milyen szövegek, hol jelennek meg, milyen technikai különbségek vannak a valós és a virtuális játékmenet között. Ez az ismeret nélkülözhetetlen (és elvárható) ahhoz, hogy érthető, a magyar játékosokat segítő fordítást készíts.
'''Tesztelj!''' A BGA-n fordítani több alkalmas munka. Miután először lefordítottál egy (vagy több) ''szövegblokkot'', ki kell várnod, hogy frissüljön az oldal (ez általában másnapra fog megtörténni), és megjelenjen a fordításod a játékban. Ekkor le tudod ellenőrizni, hogy milyen kontextusban jelenik meg a fordításod, és ha szükséges, korrigálni is tudod. Mindenképp ellenőrizd le ilyen módon a saját fordításaid, mert a ''szövegblokkok'' önmagukban nem adnak elég információt, hogy precízen tudj fordítani!
Csapatszinten a következőket várjuk el:
'''Tisztelet:''' Minőségi fordítást létrehozni idő és energia. Mindannyian a szabadidőnkből áldozunk rá, hogy magyar nyelven is felhasználóbaráttá tegyük a BGA-t. Épp ezért mindenkinek kijár egy kis tisztelet az elvégzett munkájáért. Ha valaki rászánta az időt és energiát, hogy lefordítson egy ''szövegblokkot'', akkor megérdemel annyit, hogy az ő neve álljon mellette (hiszen az ténylegesen az ő szellemi tulajdona). Tehát ha látod, hogy még felülvizsgálás alatt van a fordítása (pl. 1-2 napja módosította utoljára, megjegyzésben jelezte, hogy teszteli épp), akkor adj neki erre időt, ne javítsd ki helyette! Ha nem vagy biztos benne, hogy észrevette-e a hibát, vedd fel vele a kapcsolatot, és kérd a javítást! A fordítást abban az esetben veheted át tőle, ha nem kapsz visszajelzést, vagy ellenállást tapasztalsz, és nincs semmi más módja, hogy a helyes fordítás szerepelhessen az oldalon. A fordítás szellemi tulajdonjoga tehát alapvetően az eredeti fordítót illeti meg, kivételt képez azonban ez alól, ha az nem az elvárható gondossággal járt el. (Részletesebb példákat a "Hogy néz ki ez a gyakorlatban?" rész alatt olvashatsz.)
'''Bizalom:''' Sokszor előfordul a fordítás során, hogy ugyanazon a játékon dolgozunk, így időnként keresztezzük egymás útját. Úgy fair egymással szemben, hogy amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője, azt feltételezzük a másikról, hogy ő is legalább olyan lelkesen és precízen szeretné végezni itt a "munkáját", mint mi magunk. Adjunk mindenkinek esélyt, hogy bizonyíthasson, ne javítgassunk bele ész nélkül mások friss fordításaiba! Célunk a minőség, de ha csak egy apró hibát találsz, inkább írj a másiknak, hogy neki legyen lehetősége javítani. Néha érdemesebb elengedni kevésbé fontos dolgokat (pl. türkizkéknek vagy türkizzöldnek nevezzünk el egy színt), annak érdekében, hogy a másik fordító is jól érezze magát a közösségben, ő is érezhesse, hogy értékelve van a munkája.
'''Kompromisszumkészség:''' Mint bizonyára már észrevettétek a BGA oldala a wikipediához hasonlóan működik. Nincs egy kokrét felelőse egyik projektnek sem, valaki elkezdi, más folytatja, egy harmadik korrigálja a hibákat, majd hónapok múlva egy negyedik ismét módosít. Megvannak ennek a módszernek az előnyei és a hátrányai is, mindenesetre a BGA ezt a modellt választotta az oldal üzemeltetéséhez, hát mi is kövessük ezt a példát. A fordítás tehát itt nem kisajátításra alapul, nincs olyan, hogy te projekted, én projektem, minden feladat közös. Fontos azonban, hogy ezt ésszerűen tegyük, ne írjunk felül olyasmit, amit a másik csak nem rég fordított le, ne javítgassunk bele minden lényegtelen apróságba! Ahhoz, hogy kellemes légkörben dolgozhassunk, időnként szükség van rá, hogy kompromisszumokat kössünk. Pl.: Nem kötök bele állandóan a másik szóhasználatába, és ő sem köt bele az enyémbe. Nem értek egyet azzal, hogy ezt a szót így fordítsuk, de most ráhagyom a másikra, hiszen máskor meg ő nem ért velem egyet, mégis megadja a tiszteletet. Lehetőség van arra is, hogy ha pl. ketten egyszerre kezdtek fordítani egy játékot, felvegyétek egymással a kapcsolatot, és megegyezzetek, hogy oké, ezt a játékot most te fordítod, de jössz nekem eggyel! Nyilván nem kötelező így tenni, de ha sikerül egy ilyen megegyezést kötni az sok felesleges konfliktustól megkímélhet mindannyiunkat. Így például a lefordíthatod a kedvenc játékodat, a saját tempódban, ésszerű keretek között a saját szájízed szerint, cserébe pedig a másik fordítónak is teret adsz, mikor neki lesz valami hasonlóképpen fontos. Ha pedig adott esetben mindkettőtöknek ugyanaz a kedvenc játéka, akkor próbáljatok meg megférni egymás mellett, helyet adni mindkettőtök igényeinek és elképzeléseinek! Ne feledjétek, ez mindannyiunknak hobbi, élvezni szeretnénk az itteni munkánk!
Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Ha egy fordító betartja a fordítási etikettben leírt, egyszerű, elvárható szabályokat, akkor minden tisztelet megilleti a munkáját. Igaz azonban ennek az ellenkezője is. Ha valaki nem szánja rá az időt, összecsapott munkát készít, láthatóan már jó pár napja fenn van a fordítása, és még sem korrigált egyértelmű hibákat, akkor nem hagyhatunk fenn hibás fordításokat az oldalon. Itt annak, aki észrevette a hibát, saját belátása szerint több opciója van. Írhat a fordítónak, hogy legyen szíves korrigálni a hibát, így megadva neki az esélyt és a tiszteletet, hogy befejezze amit elkezdett. Vagy kijavíthatja saját maga, a saját neve alatt, hiszen az eredeti fordító nem az elvárható gondosággal járt el / félbehagyta a munkáját, és láthatóan nem is szándékozik befejezni. Úgy gondolom, addig lehetünk szolidárisak egymással, amíg ez nem megy a minőség rovására.
Másik érdekes kérdése a minőségnek, és a fordítók egymás közötti viszonyának az időtényező. A BGA-n töltött időm alatt észrevettem, hogy sokan versenyt csinálnak a fordításból. Ha megjelenik egy játék, már másnap, sőt néha órákon/perceken! belül ki is vannak töltve a ''fordítási blokkok''. Egyértelmű, hogy ennyi idő alatt nem lehet előtesztelni a játékot, tehát a fordítás igen felületes lesz. Nem gondolom, hogy feltétlenül a leggyorsabb fordításra képes ember fogja a legminőségibb munkát nyújtani. Vannak akik gyorsan dolgoznak, vannak akik kevésbé. Vannak akik sok időt töltenek a BGA-n, hamar észreveszik, ha kijön egy új játék, vannak, akik kevésbé. Vannak, akiknek sok szabadideje van, azonnal rá tud ugorni egy új feladatra, vannak, akik kevésbé. És mindezeknek az ég világon semmi köze nincs ahhoz, hogy ugyanezek az emberek milyen minőségű fordítást képesek létrehozni. Nem tartom tehát fair-nek, hogy az a fordító, aki először rá tudott ugrani egy új fordítási munkára, kisajátíthassa magának a projektet. Szeretném tehát, ha leszokna a magyar közösség erről a versengésről, és az alapos, minőségi munkát részesítené előnyben a gyorshoz képest. Ha valaki mégis mindenképp első akar lenni, az számoljon vele, hogy előfordulhat, hogy a hibáit mások felül fogják írni, és ezt nyugodtan, lelkiismeretfurdalás nélkül meg is tehetik, ha ők azért "érkeztek később", mert több időre van szükségük az alapos munkához.
Amennyiben két fordító nem ért egyet abban, hogy mi a "helyes magyar fordítás", mindenek előtt próbálják egymással békében, objektív érvekkel megbeszélni. Ha nem sikerül megegyezésre jutni, akkor a jelen bejegyzésben tudtok irányvonalakat keresni. Azonban ha ez se oldja meg a kérdést, akkor ugyanitt a fórumon felvethetitek a kérdést, és így a magyar fordítók közössége egységesen állást tud foglalni a kérdésben, objektíven eldöntve a kérdést.
== Fogalomtár ==
'''Fordítási szövegblokk''': A fordítói oldalon az a terület (fehér téglalap), ahová az egyes szövegek magyar fordítását beírhatod.
'''Játék állása sáv''': Az oldal tetején lévő sáv, ahol a játék állását követheted nyomon. Láthatod, melyik játékos van épp soron, és milyen cselekvése van folyamatban, a saját körödben pedig segít, mit kell tenned.
'''String''': Karakterlánc, karakterfüzér. Különböző karakterek sorozata. Ezt a kifejezést leggyakrabban a programozásban, illetve a matematika egyes területein használják.
'''Változó''': Egy objektum szimbolikus jelentése. A változót lényegében nevezhetjük egy olyan tárolónak, melybe különböző - jelen esetben - szavak, kifejezések kerülhetnek bele. Pl.: a "szín" változó értéke a játék folyamán hol "piros", hol "kék", hol "zöld", a helyzettől függően.
== Gyakran használt - egyezményes - kifejezések a fordításokban ==
'''${actplayer} must...''' és '''${you} must...''' Ezzel a mondatpárral majdnem minden játékban találkozhatsz. Mintkettő a ''játék állása sávban'' jelenik meg, és míg az előbbit akkor látod, mikor más játékos cselekszik, az utóbbit a saját körödnél. Nyersfordítás helyett, hogy szebb legyen az első esetben kijelentő módot szoktunk használni (mintegy elmeséljük a többi játékosnak, mi történik éppen), az utóbbinál pedig - ügyelve a ${you} ''string'' megfelelő használatára - felszólító módot. Pl.: ${actplayer} must choose a risk token = ${actplayer} választ egy kockázatjelzőt. ${you} must choose a risk token = ${you}: Válassz kockázatjelzőt! Mint a példákban láthatjátok, a magyar változatban a helyesírásra is külön figyelmet fordítottunk.
/Ez a szakasz még hiányos. Ahogy sorban felmerülnek az új kérdések, egységesítésre váró elemek, úgy fogjuk szép lassan tartalommal feltölteni ezt a bekezdést./

A lap jelenlegi, 2015. szeptember 30., 19:33-kori változata